1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НачалоТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец”


ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец"


НОВИНИ

ЗАПОВЕД
12/01/2018
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 13.01.2018 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец


ЗАПОВЕД
29/12/2017
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 30.12.2017 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец


ЗАПОВЕД
22/12/2017
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 27.12.2017 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец