1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НачалоТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец”


ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец"


НОВИНИ

ГРАФИК
02/07/2018
График за противопожарните дежурства на служителите в ТП ДЛС "Арамлиец" за периода 01.07.2018г.-31.07.2018г.


ОБЯВЛЕНИЕ
06/06/2018
На основание заповед № РД 49-112/25.05.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти (сгради и съоръжение) – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец”


Ценоразпис за организирания ловен туризъм в ТП ДЛС 'Арамлиец' в сила от 01.03.2018-28.02.2019г.
04/06/2018
Ценоразпис за организирания ловен туризъм в ТП ДЛС 'Арамлиец' в сила от 01.03.2018-28.02.2019г