1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НачалоНовини

ОБЯВЛЕНИЕ

10/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

09/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

07/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ООТКРИТ КОНКУРС

17/06/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ООТКРИТ КОНКУРС

26/02/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ООТКРИТ КОНКУРС

26/02/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ЗАПОВЕД

13/12/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 14.12.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

06/12/2019

Заповед № РД-07-197/06.12.2019 г. на Директора на ТП "ДЛС Арамлиец" за учредяване право на ползване върху поземлен имот - ДГТ за устройване на постоянен пчелин.
ЗАПОВЕД

06/12/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 07.12.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ИНФОРМАЦИЯ

21/11/2019

Публично известие за предварителния одит по FSC
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС АРАМЛИЕЦ
ГРАФИК

13/11/2019

График за противопожарните дежурства на служителите в ТП ДЛС "Арамлиец" за периода 01.11.2019г.-30.11.2019г.
ЗАПОВЕД

18/10/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 19.10-20.10.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

27/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 28.09.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

20/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 23.09.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

20/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 23.09.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

20/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 21.09.2019г. и на 23.09.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

13/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 14.09.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
 1  2  3