1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НачалоТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец”


НОВИНИ

ООТКРИТ КОНКУРС
19/04/2021
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА


ООТКРИТ КОНКУРС
19/04/2021
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА


ОБЯВЛЕНИЕ
21/09/2020
ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"