1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НачалоНовини

ООТКРИТ КОНКУРС

19/04/2021

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ООТКРИТ КОНКУРС

19/04/2021

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ОБЯВЛЕНИЕ

21/09/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

16/09/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

11/09/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

14/08/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

31/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

24/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

23/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

14/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

13/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

10/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

09/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ОБЯВЛЕНИЕ

07/07/2020

ТП ДЛС Арамлиец уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад "Сакарала"
ООТКРИТ КОНКУРС

17/06/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ООТКРИТ КОНКУРС

26/02/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ООТКРИТ КОНКУРС

26/02/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ЗАПОВЕД

13/12/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 14.12.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
 1  2  3