1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НачалоНовини

ЗАПОВЕД

06/12/2019

Заповед № РД-07-197/06.12.2019 г. на Директора на ТП "ДЛС Арамлиец" за учредяване право на ползване върху поземлен имот - ДГТ за устройване на постоянен пчелин.
ЗАПОВЕД

06/12/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 07.12.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ИНФОРМАЦИЯ

21/11/2019

Публично известие за предварителния одит по FSC
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС АРАМЛИЕЦ
ГРАФИК

13/11/2019

График за противопожарните дежурства на служителите в ТП ДЛС "Арамлиец" за периода 01.11.2019г.-30.11.2019г.
ЗАПОВЕД

18/10/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 19.10-20.10.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

27/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 28.09.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

20/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 23.09.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

20/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 23.09.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

20/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 21.09.2019г. и на 23.09.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

13/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 14.09.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

13/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 14.09.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

05/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 06.09.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

05/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 06.09.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

05/09/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 06.09.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ГРАФИК

03/09/2019

График за противопожарните дежурства на служителите в ТП ДЛС "Арамлиец" за периода 01.09.2019г.-30.09.2019г.
ГРАФИК

02/08/2019

График за противопожарните дежурства на служителите в ТП ДЛС "Арамлиец" за периода 01.08.2019г.-31.08.2019г.
ЗАПОВЕД

26/07/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 27.07.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ЗАПОВЕД

26/07/2019

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 27.07.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец
ГРАФИК

01/07/2019

График за противопожарните дежурства на служителите в ТП ДЛС "Арамлиец" за периода 01.07.2019г.-31.07.2019г.
1   2  3  4